Christopher Lagerqvist

brinner för att hjälpa personer och organisationer att nå sin fulla potential. Som forsknings- och utbildningschef strävar han efter att vara lyhörd och tillgänglig samt noga med att tillvarata medarbetarnas kompetenser. I sin forskning undersöker han hur välstånd skapas och sprids i Sverige och övriga OECD-länder, hur kvaliteten på offentliga och privata tjänster kan höjas utan ökade anslag, samt hur allmänhetens förtroende för offentliga institutioner byggs upp och säkerställs.

Forskning

Publikationer

Mat & dryck

Musik