Publikationer – ett kort urval

AKTUELLT: Nu finns boken ”Från fattigdom till välstånd. Sveriges flykt från vardagshunger och för tidig död” att köpa. Du kan hitta den via följande länkar:

https://www.dialogosforlag.se
https://www.adlibris.com
https://www.bokus.com

Lagerqvist, Christopher, Från fattigdom till välstånd. Sveriges flykt från vardagshunger och för tidig död, Stockholm 2022.

Lagerqvist, Christopher, Problem och möjligheter i Uppsalas och Sveriges skolor, uppsats presenterad i Sveriges riksdag, Stockholm 2021.

Lagerqvist, Christopher, Kvalitetssäkring av Utbildnings- och forskningsenheten, Slutrapport med bilagor, Stockholm 2019.

Lagerqvist, Christopher, The Swedish Model Revisited: Nationhood, National Identification and Common Culture, 1523–1914, uppsats presenterad vid Faculty of History of the University of Oxford, Oxford 2018.

Lagerqvist, Christopher, ”Sverige kan bättre! Högre utbildning, ekonomisk tillväxt och moralisk kapitalism under 150 år – och i framtiden?”, i: Högskola med växtvärk, Almqvist & Linder (red.), Stockholm 2017.

Lagerqvist, Christopher, ”Harrison har rätt – kraven är för låga på universitetet”, i: Svenska Dagbladet Brännpunkt, 12 november, Stockholm 2016.

Lagerqvist, Christopher, ”Mycket talar för ett nytt tekniksprång”, Svenska Dagbladet Brännpunkt, 26 januari, 2016.

Lagerqvist, Christopher, ”Sverige kan bättre – mycket bättre! Högre utbildning och ekonomisk tillväxt under 150 år – och i framtiden?”, uppsats presenterad vid Engelsbergs bruk, Stockholm 2015.

Lagerqvist, Christopher, ”Satsa på utbildningen! Om hur högre utbildning har drivit kunskapsekonomin under de senaste 150 åren, i: Tidskriften Axess, nummer 2, Stockholm 2015.

Lagerqvist, Christopher, National Identification and Enclosure in Agriculture, 1523–1914, uppsats presenterad vid Högre seminariet i historia vid Göteborgs universitet, Göteborg 2015.

Lagerqvist, Christopher, National Identification and the Agrarian Revolution in Sweden, 1523–1914, uppsats presenterad vid Faculty of History of the University of Oxford, Oxford 2014.

Lagerqvist, Christopher, Reformer och revolutioner. En kort introduktion till Sveriges ekonomiska historia åren 1750–2010, Lund 2013.

Lagerqvist, Christopher, ”Högre utbildningskvalitet – utan mer pengar”, i: Perspektiv på politik, Stockholm 2012.

Lagerqvist, Christopher, ”Näringsförändringar i Sverige, åren 1750–2010”, i: Den svenska tjänstesektorn, H. Jordahl (red.), Lund 2012.

Lagerqvist, Christopher, ”Sveriges ekonomiska historia 1–5”, i: Utställningsguide. Kungl. Myntkabinettet, Sverige ekonomiska museum, Stockholm 2012.

Lagerqvist, Christopher, National identity and national identification in early modern Sweden 1523–1914, uppsats presenterad vid konferensen Towards a New Understanding of Swedish Nationalism 1523–1914, Uppsala 2011.

Lagerqvist, Christopher & Isacson, Maths, ”Färre föreläsningar – mer enskild lärartid”, i: Svenska Dagbladet Brännpunkt, 8 augusti 2011, Stockholm 2011.

Lagerqvist, Christopher, Nya tigrar i ekonomin? BRIC-ländernas möjligheter att utmana USA som världens ledande ekonomi, Stockholm 2011.

Lagerqvist, Christopher, Vad är ”högre” i den högre utbildningen? Om den högre utbildningens kvalitativa mervärde inom historieämnet vid University of Oxford och Uppsala universitet, Uppsala 2010.

Lagerqvist, Christopher, ”Analytiskt tänkande i alla ämnen. Om Oxfordmodellen som pedagogisk metod – med utgångspunkt och exempel från historieämnet”, i: Att undervisa med vetenskapligförankring – i praktiken!, Universitetspedagogisk utvecklingskonferens, 8 oktober, Johansson (red.), Uppsala 2010.

Lagerqvist, Christopher, The Art of Teaching Students by Asking Analytical Questions, Uppsala 2009.

Lagerqvist, Christopher, “Academic freedom in Britain and Sweden”, i: Oxford Magazine, nr 275 (noughth week, Trinity term), Oxford 2008.

Lagerqvist, Christopher, Kvarboende vid vägs ände. Människors försörjning i det inre av södra Norrland under svensk efterkrigstid, Uppsala 2008.

Lagerqvist, Christopher, ”– Lär mig att tänka på egen hand! Om Oxford-modellen som pedagogisk metod inom historieämnet”, i: Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady, Uppsala 2006.

Lagerqvist, Christopher, ”Vad kan vi lära av Oxford?”, i: Svensk Tidskrift, nummer 6, Stockholm 2003.

Lagerqvist, Christopher, Utbildningens särart i Oxford och Cambridge. Om akademisk excellens inom historieämnet vid University of Oxford, uppsats presenterad vid Institutionen för lärarutbildning (ILU) vid Uppsala universitet, Uppsala 2003.

Lagerqvist, Christopher, The ‘dogs that didn’t bark’ during the European revolutions of 1847–52: The Swedish example of nationalism and non-revolutionary movements, uppsats presenterad vid Faculty of Modern History of the University of Oxford, Oxford 2003.

Lagerqvist, Christopher, The importance of nationalism: The Swedish example 1523–2003, uppsats presenterad vid Faculty of Modern History of the University of Oxford, Oxford 2003.

Lagerqvist, Christopher, Max Weber on objectivity in social science and social policy, uppsats presenterad vid Philosophy, Politics and Economics (PPE Programme) at the University of Oxford, Oxford 2002.

Lagerqvist, Christopher, Why live “in the middle of nowhere”?, i: Stanford University Research Communication Program, Stanford 2002.

Lagerqvist, Christopher, Laga skifte – i konflikt och samverkan. En studie av hur Forsmarks bruk agerade i samband med genomförandet av laga skifte i Valö kyrkobylag åren 1829–1845, uppsats presenterad vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet, Uppsala 1997.