Curriculum vitae

Jag har studerat ett tiotal ämnen vid University of Oxford, Stanford University och Uppsala universitet, där jag 2008 disputerade i ekonomisk historia.

Sedan dess har jag bland annat arbetat som forskare och programchef för Oxford–Uppsala Programme, och har mångårig erfarenhet av såväl strategisk som operativ ledning och styrning i stat, region och kommun, exempelvis som chef för utbildnings- och forskningsenheten vid Kungl. Konsthögskolan och som landsbygdsdirektör vid länsstyrelsen, där resultatorienterad styrning har gett både ökad produktivitet och mycket nöjdare medarbetare.

Jag brinner för att hjälpa personer och organisationer att nå sin fulla potential. Som forsknings- och utbildningschef strävar jag efter att vara lyhörd och tillgänglig samt noga med att tillvarata medarbetarnas kompetenser.

I min forskning undersöker jag hur välstånd skapas och sprids i Sverige och övriga OECD-länder, hur allmänhetens förtroende för offentliga institutioner byggs upp och säkerställs, samt hur kvaliteten och effektiviteten på offentliga och privata tjänster kan höjas utan ökade anslag.  Exempelvis har jag varit med om att lyfta resultaten inom skola och högre utbildning med 30–60 procent utan extra anslag, och att implementera statens värdegrund och säkerställa ’standard operating procedures’ i statlig förvaltning.

Sedan 2009 är jag ordförande för Oxford University Society Sweden. För mer information, se: https://www.alumni.ox.ac.uk/alumni-groups

Christopher Lagerqvist finns även på Facebook: https://www.facebook.com/christopher.lagerqvist
Christopher Lagerqvist finns även på Linkedin: https://www.linkedin.com/in/christopher-lagerqvist-0369a94b/